Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Kierownik - Remigiusz Poździk

 

Podstawowy zakres działania

 • Pozyskiwanie wody surowej i eksploatacja ujęć wody zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym.

 • Prawidłowa eksploatacja wszystkich urządzeń technicznych na obiektach produkcji wody.

 • Badanie jakości wody przesyłanej w sieci wodociągowej i zapewnienie jej optymalnych właściwości fizyko-chemicznych i bakteriologicznych.

 • Odpowiedzialność za właściwe zagospodarowanie stref ochronnych ujęć wody.

 • Prawidłowa eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych i automatyki na administrowanych obiektach.

 • Sprawne usuwanie awarii na sieci wodociągowej i ujęciach wody.

 • Prowadzenie kontroli dostaw i zbierania opłat za wodę.

 • Właściwą obsługę odbiorców.

 • Eksploatacja urządzeń do oczyszczania ścieków zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni ścieków.

 • Prowadzenie remontów urządzeń, opracowywanie instrukcji przeglądów, remontów maszyn i urządzeń na oczyszczalni ścieków.

 • Kontrola pracy i urządzeń poprzez analizę zapisów oraz wyników analiz ścieków i prób technologicznych.

 • Prowadzenie kontroli procesu technologicznego oczyszczalni ścieków.