Zakład Oczyszczania Miasta

Kierownik - Waldemar Wiatrowski

Podstawowy zakres działania

  • Zbieranie odpadów komunalnych stałych na terenie gminy.

  • Prowadzenie wywozu nieczystości płynnych na terenie gminy.

  • Utrzymanie czystości ulic, placów oraz innych terenów komunalnych, koszy ulicznych.
  •  Zwalczanie ujemnych skutków zimy, w tym należyte przygotowanie sprzętu i materiałów do akcji zimowej.

  • Funkcjonowanie szaletu miejskiego.

  • Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

  • Zawieranie umów na odbiór odpadów komunalnych.

  • Prowadzenie ewidencji zbieranych odpadów.

  • Przygotowanie sprawozdań do WIOŚ i Urzędu Gminy.

ZAŁĄCZNIKI