PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

czynny w dniach poniedziałek - sobota od 8.00 do 18.00

Wjazd tylko w obecności pracownika PSZOK

ZAŁĄCZNIKI