Zakład Remontowo - Drogowy

Nadzorujący - Piotr Gnieciak

Podstawowy zakres działania

  • Wydawanie warunków technicznych włączania do istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych.

  • Obsługa i rozliczanie inwestycji własnych i zleconych do spółki.

  • Przygotowanie dokumentacji w zakresie inwestycji i organizowanych przetargów.

  • Zawieranie umów na wykonanie robót budowlanych w zakresie inwestycji i remontów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Sporządzanie kalkulacji na prowadzone roboty.

  • Rozliczanie prowadzonych inwestycji.

  • Administrowanie komunalnych zasobów gminy, lokali mieszkalnych i użytkowych.

  • Sprawowanie zarządu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych.
  • Prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej i likwidowanie awarii i usterek zgłaszanych przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.

  • Prowadzenie przeglądów okresowych mieszkań.