KOMUNIKAT

Utworzono dnia 12.03.2020

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją dot. występowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadków zachorowań na COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS)

wprowadzamy zaostrzone zasady pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczebrzeszynie.

Zarząd Spółki podjął decyzję o wprowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym związanych przede wszystkim z kontaktem naszych pracowników z odbiorcami świadczonych usług. Biorąc pod uwagę powyższe pragniemy poinformować, że od dzisiaj,

tj. od 12.03.2020 r. do odwołania:

  1. inkasenci Spółki nie będą dokonywać odczytów wodomierzy - dotyczy nieruchomości niewyposażonych w wodomierze z nakładkami umożliwiającymi odczyt radiowy;

  2. faktury za dostawę wody, odbiór ścieków zostaną wystawione w oparciu o średnie zużycie z ostatnich 3 miesięcy;

  3. rzeczywiste odczyty wodomierzy należy zgłaszać WYŁĄCZNIE telefonicznie (84 68 21 167 lub 84 68 21 191) lub na adres e-mail: woda@zgk-szczebrzeszyn.pl,

  4. uprzejmie prosimy o ograniczenie wizyt w siedzibie Spółki do niezbędnego minimum i w miarę możliwości załatwianie wszelkich spraw telefonicznie lub mailowo (biuro@zgk-szczebrzeszyn.pl)

  5. jeżeli macie Państwo taką możliwość prosimy o dokonywanie wpłat za usługi drogą elektroniczną

Bank Spółdzielczy/o. Szczebrzeszyn
Numer konta:
19 9632 0006 2001 0010 1808 0001

Zaznaczamy, że podjęte działania mają charakter wyłącznie prewencyjny - Zakład mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo Pracowników, jak i naszych Klientów chce w ten sposób do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt.

Z chwilą zmniejszenia ryzyka związanego z wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) dotychczasowy sposób odczytów wodomierzy

zostanie przywrócony.


 

inż. Piotr Gnieciak

Prezes Zarządu