Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Spółka z o.o.

ul. Gorajska 51, 22-460 Szczebrzeszyn

Przejdź do treści

RODO

Klauzula Informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej
  w Szczebrzeszynie Sp. z o.o. ul. Gorajska 51, 22-460 Szczebrzeszyn.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodo@zeto.lublin.pl

 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

  • realizacji zawartych umów;

  • w innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie:

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów praw ;

 • podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające).

 1. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.

 2. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 3. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy
  w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczebrzeszynie. Przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 2660
Utworzono dnia: 11.06.2018

Historia publikacji

 • 06.12.2018 11:34, Grzegorz Bielecki
  Edycja strony: RODO
 • 11.06.2018 10:49, Grzegorz Bielecki
  Dodanie strony: RODO