Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Spółka z o.o.

ul. Gorajska 51, 22-460 Szczebrzeszyn

Przejdź do treści

Przedmiot Działania

 • Produkcja  wyrobów budowlanych z betonu.

 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.

 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.

 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpiecznych.

 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych.

 • Odbiór i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

 • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

 • Demontaż wyrobów zużytych.

 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych.

 • Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

 • Roboty związane z budową dróg i autostrad.

 • Roboty związane z budową mostów i tuneli.

 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej.

 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nieskwalifikowane.

 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.

 • Przygotowanie terenu pod budowę.

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych.

 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.

 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.

 • Tynkowanie.

 • Zakładanie stolarki budowlanej.

 • Malowanie i szklenie.

 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.

 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasifikowane.

 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.

 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

 • Transport drogowy towarów.

 • Transport rurociągowy  pozostałych towarów.

 • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzań rolniczych.

 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzań budowlanych.

 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.

 • Sprzątanie obiektów.

 • Pozostałe sprzątanie.

 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzanie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 • Działalność obiektów kulturalnych.

 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych.

 • Działalność obiektów sportowych.

 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki.

 • Pogrzeby i działalnośc pokrewna.

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 • Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie.

 • Uprawa pozostałych roślin wieloletnich.

Informacje

Liczba wyświetleń: 2786
Utworzono dnia: 20.09.2017

Historia publikacji

 • 20.09.2017 11:35, Grzegorz Bielecki
  Dodanie strony: Przedmiot Działania