Strona główna

Aktualności, strona 3 z 4

II OGŁOSZNIE SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Utworzono: 27.09.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie  Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sprzedaż przez Zamawiającego

SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Sprzedaż przyczepy samozbierającej

Utworzono: 16.09.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie  Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sprzedaż przez Zamawiającego

PRZYCZEPY SAMOZBIERAJĄCEJ

Sprzedaż samochodu ciężarowego

Utworzono: 16.09.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie  Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sprzedaż przez Zamawiającego samochodu ciężarowego.

ZARZĄDZENIE PREZESA ZAKŁADU

Utworzono: 30.06.2020

ZARZĄDZENIE

PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W SZCZEBRZESZYNIE SP. Z O.O.

WS. WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN

Sprzedaż KOSIARKO-ROZDRABNIACZA

Utworzono: 16.09.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie  Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sprzedaż przez Zamawiającego KOSIARKO-ROZDRABNIACZA

OGŁOSZENIE

Utworzono: 15.09.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie informuje, że w związku z otrzymaniem sprawozdań z badań próbek wody pobranych

w dniu 13. 09.2021 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Szczebrzeszyn

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu stwierdza przydatność wody do spożycia

w wyżej wymienionym wodociągu.

NOWY CIĄGNIK ZGK

Utworzono: 09.09.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie zakupił nowy ciagnik marki Deutz-Fahr w celu wykonywania usług dla mieszkańców oraz poprawy warunków pracy. Ciągnik zakupiono przy wsparciu finansowym Gminy Szczebrzeszyn.

 

OGŁOSZENIE

Utworzono: 09.09.2021

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. Z o.o. informuje, że dnia 09.09.2021 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Szczebrzeszyn, ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Woda do spożycia przez ludzi oraz do celów higienicznych wymaga przegotowania

OGÓLNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ

Utworzono: 08.10.2019

OFERTA ZAKŁADU

Utworzono: 07.12.2018

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o.o.

posiada na sprzedaż gruz z kruszarki

do utwardzenia / podniesienia terenu

Cena za 1 tonę:

  • 22,76 zł netto (28,00 zł brutto) – odbiór własnym transportem

  • 30,08 zł netto (37,00 zł brutto) – z dowozem na wskazane miejsce na terenie Gminy Szczebrzeszyn

ZAŁADUNEK W CENIE

kontakt tel. 84 68 21 167 lub 664 160 647