Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Spółka z o.o.

Pogotowie wodociągowe - 84 68 21 191                Pogotowie kanalizacyjne - 608 547 973

Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zgk-szczebrzeszyn.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-08-10

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-08-10


 

Strona internetowa jest w przeważającej większości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zawiera jednak pewne niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

 • Załączniki dodane w formie skanów dokumentów

 • brak tekstów alternatywnych do zdjęć


 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-29

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych

Serwis posiada wersję kontrastową oraz możliwość zmiany rozmiaru tekstu


 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zofia Klajn

 • E-mail: biuro@zgk-szczebrzeszyn.pl

 • Telefon: 846821167

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Prezes Zarządu – Piotr Gnieciak

 • Adres: ul. Gorajska 51
  22-460 Szczebrzeszyn

 • E-mail: biuro@zgk-szczebrzeszyn.pl

 • Telefon: 846821167

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Zakładu położony jest przy ul. Gorajskiej 51 w Szczebrzeszynie.

 • Do budynku prowadzą schody.

 • Budynek nie posiada windy.

 • Pokoje osób merytorycznie zajmujących się wykonywaniem zadań znajdują się na pierwszym piętrze.

 • Dla osób na wózkach istnieje możliwość wjazdu do parteru budynku od strony wejścia bocznego.

 • Osoba poruszająca się na wózku zgłasza potrzebę załatwienia sprawy telefonicznie, po czym pracownik schodzi do interesanta.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 • Nie ma tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.

 • Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Nasza placówka

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31